Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 163
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Utorok, 26. Júl 2016

Dnes má meniny
Anna
Zajtra má meniny
Božena

Výkup papiera

Vážení občania,

v našej obci sa uskutoční zber papiera výmenou za tovar.
Zber sa uskutoční vo štvrtok 28. júla 2016 na týchto stanoviskách:

16,00 hod. na Nám. sv. Floriána

16,20 hod. na konci Placovej ulice

16,30 hod. pri Motoreste

16,50 hod. pri Donátku

17,00 hod. na Nám. M. R. Štefánika

Vykupujú sa staré noviny, časopisy, zošity, letáky, knihy zviazané v balíčkoch, nie v kartónových krabiciach, ani v igelitkách. Kartóny sa nevykupujú.

Výmena:

za 1 kg papiera – 1 balíček hygienických vreckoviek

za 3 kg papiera – 1 ks toaletného papiera

za 10 kg papiera – 1 balík kuchynských utierok

 

M KREO Žilinský Triatlon 2016

V termíne od 13 . - 14. augusta 2016 Vodné dielo Žilina uskutoční medzinárodné športové podujatie a to 18. ročník M KREO Žilinského Triatlonu 2016 (viac informácií na webovej stránke www.zilinskytriatlon.nereus.sk), ktoré z poverenia Slovenskej triatlonovej únie organizuje Klub plaveckých športov Nereus Žilina.

Organizácia a priebeh podujatia by sa mala dotknúť aj našej obce a to v nedeľu 14. augusta 2016 v čase medzi 11.30 - 15.30 hod. Jednou z časti pretekov je aj cyklistika, ktorá by mala viesť katastrálnym územím obce Teplička nad Váhom a z časti aj jej okrajovými miestnymi komunikáciami a to konkrétne pod penziónom Martinov dvor, poľný chodník s napojením na miestnu komunikáciu ul. Pod Horou a ďalej ul. Na Straník, lesný chodník okolo cintorína s napojením na miestnu komunikáciu Pod Kozínom, lesná cesta Teplička nad Váhom - Zástranie.

Ani jedna z komunikácií nebude plne uzavretá, pretek bude prebiehať za plnej premávky. Počas celého podujatia na kritických miestach a križovatkách budú stáť označení usporiadatelia, ktorí budú regulovať cestnú premávku a dozerať na bezpečný priebeh pretekov. V tejto súvislosti z dôvodu bezpečnosti účastníkov a hladkého priebehu pretekov žiadame občanov o ohľaduplnosť a porozumenie. 

 

Obecné slávnosti 2016

Prázdniny a dovolenka to je čas na oddych a zábavu. Pri príležitosti cirkevného sviatku Matky Božej pripadajúceho na 15. august pripravujeme pre vás milí občania bohatý trojdňový kultúrny program na Námestí sv. Floriána v Tepličke nad Váhom v dňoch 12.-14.8.2016.

 

Čítať celý článok...

 

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Teplička nad Váhom

Obec Teplička nad Váhom, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje obstarávanie Územného plánu obce Teplička nad Váhom (ďalej len ÚPN-O Teplička nad Váhom).

V súlade s ustanovením § 21, ods. 3) stavebného zákona predkladá Obec Teplička nad Váhom Koncept ÚPN-O Teplička nad Váhom na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Konceptu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke obce (odkaz na konci článku) a na Stavebnom úrade v budove Obecného úradu v Tepličke nad Váhom v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod. a v stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00 hod. do 17:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN-O Teplička nad Váhom sa uskutoční

dňa 26. júla 2016 (utorok) o 17:00 hod.

 v Obecnom dome v Tepličke nad Váhom, na ktoré vás týmto pozývame.

V súlade s ustanovením § 21, ods. 3) Stavebného zákona, sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky ku Konceptu ÚPN-O Teplička nad Váhom na adresu Obecného úradu v Tepličke nad Váhom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Možnosť stať sa prísediacim na Okresnom súde v Žiline

Obec Teplička nad Váhom žiada občanov, ktorí by mali záujem stať sa prísediacim Okresného súdu Žilina, na obdobie 2016-2020, aby sa prihlásili čo najskôr osobne na sekretariáte obecného úradu v Tepličke nad Váhom.

Podľa § 139 za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku b) až e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

 

Futbalový turnaj Tepličiek Slovenska 2016

tt2016_8 Jubilejný 20. ročník futbalový turnaj Tepličiek Slovenska 2016 bol výnimočný. Nielen tým, že sa konal v našej obci ale aj neuveriteľnou športovou atmosférou, ktorá dýchala počas celého turnaja na futbalovom ihrisku i na tribúne. Štyri obce Teplička nad Váhom, Liptovská Teplička, Teplička nad Hornádom a Tepličky pri Hlohovci nesúce vo svojom názve „Teplička" sa stretli v sobotu 9. júla, aby si v priateľských futbalových zápasoch zmerali svoje sily.

Čítať celý článok...

 

Kia_logo_nove
Mas_logo
Mikroregion-TD

Mala_fatra

OZ Rovnosť Teplička

OZ Rovnosť Teplička pozýva mamičky s deťmi do 3 rokov do Materského centra Rybička v priestoroch Detského centra s ihriskom na Močiari. Vo videozóne nájdete krátke video ako Materské centrum Rybička funguje.
Viac info na www.rovnostteplicka.sk

Reklama
penzion
Počasie - Žilina