Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Piatok, 15. December 2017

Dnes má meniny
Ivica
Zajtra má meniny
Albína
Počasie

Obecná rada

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom, konaného dňa 27. 12. 2010 bola zriadená obecná rada v nasledujúcom zložení:

Štefan Smrekovský
Mgr. Magdaléna Šeligová
Ing. Peter Kolenčík

 

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva

Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Teplička nad Váhom, konaného dňa 10. 12. 2014 boli zriadené nasledovné komisie:

 1. komisia výstavby a územného plánovania
 2. komisia pre školstvo a vzdelávanie
 3. komisia pre kultúru a spoločenské organizácie
 4. komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
 5. komisia pre šport a mládež
 6. komisia finančnej stratégie a správy obecného majetku
 7. komisia legislatívno – právna a podnikateľská
 8. komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva
 9. komisia pre dopravu a informatiku

Komisie budú pracovať v nasledovnom zložení:

Komisia výstavby a územného plánovania
Predseda: Ing. Anton Zvarík
Členovia: Ing. arch. Maroš Mikulík, Ing. Ján Daniš, Marián Šeliga

Komisia pre školstvo a vzdelávanie
Predseda: Mgr. Magdaléna Šeligová
Členovia: Mgr. Anna Bolčeková, Mgr. Martina Poljaková

Komisia pre kultúru a spoločenské organizácie
Predseda: Pavol Verčík
Členovia: Mgr. Andrea Harzeková, Miriam Šeligová, Oliver Kozinka, 
Jana Halvoňová, Kristína Helová, Mária Sirotiaková

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Miroslav Šupolík
Členovia: Bc. Michal Mravec, Ing. Tomáš Králik

Komisia pre šport a mládež
Predseda: Ľuboš Mrázik
Členovia: Martin Riška, Ján Milec, Maroš Skupeň, Ing. Silvia Ďungelová

Komisia finančnej stratégie a správy obecného majetku
Predseda: Ing. Anna Hudeková
Členovia: Anna Mravcová, Sylvia Kupčíková

Komisia legislatívno – právna a podnikateľská
Predseda: Štefan Smrekovský
Členovia: Ing. Peter Kasaj, Ing. Jozef Tkáčik, Mgr. Soňa Grošaftová

Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva
Predseda: Pavol Holeša
Členovia: Elena Poljaková, Ida Štefková, Janka Podhorská, Ing. Ján
Ďungel, PhD., Bc. Antónia Dikošová

Komisia pre dopravu a informatiku
Predseda: Ing. Štefan Moravčík
Členovia: Ing. Miloš Majerčík, Emil Bolček, Mária Majerčíková

 

Výsledky komunálnych volieb 2010

Za starostu obce Teplička nad Váhom bol zvolený

Ing. Viliam MRÁZIK (KDH) s počtom hlasov 638

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 1. Ing. Anton ZVARÍK (KDH) s počtom hlasov 542
 2. Štefan SMREKOVSKÝ (KDH) s počtom hlasov 532
 3. Mgr. Magdaléna ŠELIGOVÁ (KDH) s počtom hlasov 526
 4. Pavol HOLEŠA (nezávislý kandidát) s počtom hlasov 511
 5. Ing. Anna HUDEKOVÁ (KDH) s počtom hlasov 461
 6. Ing. Tibor MINTÁL (SDKÚ-DS) s počtom hlasov 452
 7. Ing. Peter KOLENČÍK (SMER-SD) s počtom hlasov 433
 8. Mgr. Anna PONECHALOVÁ (KDH) s počtom hlasov 414
 9. Ing. Miloš MAJERČÍK (SMER-SD) s počtom hlasov 408 

 

Celkové poradie kandidátov na starostu obce a kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva nájdete v priložených súboroch nižšie.

 

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov OZ

Miestna volebná komisia v Tepličke nad Váhom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva zaregistrovala nasledujúcich kandidátov (zoznam v priložených súboroch):

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

27. novembra 2010

Obecné zastupiteľstvo v obci Teplička nad Váhom

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 02.07. 2010 č. B 6/37 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tepličke nad Váhom bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Tepličke nad Váhom, dňa 21.09. 2010

 

Reakcia na článok „Skončí splaškový spor na súde?“

Dňa 19.01. 2010 regionálne spravodajstvo Žilinský večerník uverejnil článok pod názvom „ Skončí splaškový spor na súde?“

Výpovede v článku spracovala p. Mlejnekova. Keďže s článkom sa oboznámila široká verejnosť, nie je nám ľahostajné, aby sme nereagovali na výpovede riaditeľky Domu sociálnych služieb Straník (DSS Straník) Ing. Ďurišovej a hovorkyne ŽSK p. Muchovej. Ich tvrdenia nie sú relevantné. Informácie, ktoré získali od zodpovedných pracovníkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa rozchádzajú so skutočnosťou, sú len zámienkou ako sa zbaviť zodpovednosti za 40 ročné nezodpovedné ničenie prírody a zamorovania prostredia.

 

Čítať celý článok...