Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Streda, 17. Január 2018

Dnes má meniny
Nataša
Zajtra má meniny
Bohdana
Počasie

Žofia Bošňáková - Žena dobrého srdca

Meno tejto ženy je v slovenskom národe doteraz živé. Jej nerozpadnuté telo priťahuje do kostola v Tepličke nad Váhom mnoho ľudí a stále sa ozývajú hlasy žiadajúce jej blahorečenie. Kto bola táto žena, ktorá takýmto spôsobom vstúpila do povedomia nášho národa?

 

Žofia Bošňáková sa narodila 2. 6. 1609 v Šuranoch v rodine vojenského kapitána Tomáša Bošňáka.
Od mladosti vynikala dobrotou srdca i rozvahou. Z jej súrodencov je potrebné spomenúť brata Štefana, ktorý sa r. 1644 stal nitrianskym biskupom.
Po smrti svojho prvého manžela Michala Šeréniho a svojej matky Márie Kerendešiovej (r. l626) sa Žofia venovala spoločensko-hospodárskej organizácii Šurianskeho hradu. Roku1630 sa druhýkrát vydala – za Františka Vešeléniho (1605-1667). Po svadbe išiel mladý pár bývať na hrad Strečno, ktorý dostal do vena.
Narodili sa im dvaja synovia: Adam a Ladislav.
Manželia vyvíjali značnú sociálnu činnosť. Založili útulok pre chudobných, nemocnicu takmer v dnešnom slova zmysle a nadáciu pre biednych v sume 1000 florénov.
Keďže František zastával úrad hornouhorského kapitána a pre mnohé povinnosti sa na Strečne málo zdržiaval, Žofia mala na starosti aj správu hradu.
Jej korešpondencia potvrdzuje, že na chudobných nikdy nezabúdala. Zachoval sa nám list z 11. júla 1632 adresovaný žilinskému richtárovi, v ktorom sa prihovára za prijatie chudobného obuvníka tamojším obuvníckym cechom.
Je všeobecne rozšírená povesť o nevere Žofiinho manžela Františka s Máriou Séčiovou. PhDr. Jozef Kočiš, CSc. však upozorňuje, že tento údaj je vymyslený. Jeho vznik spôsobili dva články publikované v týždenníku Vasarpani Ujság r.1858 autorom vystupujúcim pod pseudonymom Vágolgyi. Tento autor sa dopustil viacerých omylov. Okrem iného tvrdí, že sa František Vešeléni stretával s Máriou Séčiovou v čase, keď ho ešte viazal manželský sľub k Žofii. Historik Jozef Kočiš na základe archívnych materiálov dokázal, že sa František stretol s Máriou až po Žofiinej smrti. Hovoriť o manželskej nevere je teda neopodstatnené.
Žofia Bošňáková zomrela 28.4.1644 a jej telo bolo uložené do krypty kaplnky Strečnianskeho hradu. Po jej smrti sa František Vešeléni zosobášil s Máriou Séčiovou.
V roku 1689 dal Strečniansky hrad preskúmať jeho nový majiteľ Ján Jakub Löwenburg. V krypte bolo objavené Žofiino telo a napriek tomu, že od jej smrti uplynulo už 45 rokov, nejavilo známky porušenia. Roku 1728 nitriansky biskup Ladislav Adam Erdödy povolil verejné vystavenie Žofiinho tela v Loretánskej kaplnke kostola v Tepličke nad Váhom. Na tomto mieste odpočíva až dodnes.
Aj keď je zachované telo Žofie Bošňákovej raritným zjavom, v medicínsko-patologickej praxi to nie je celkom neznáme. V extrémne suchých miestach môže dôjsť k prirodzenej mumifikácii telesnej schránky. Podobný prípad máme aj v Krásnej Hôrke. Treba však dodať, že v krypte Strečnianskeho hradu ostalo neporušené iba telo Žofie Bošňákovej telá ostatných zosnulých boli rozpadnuté.
V súčasnej dobe ožili snahy o iniciáciu procesu blahorečenia tejto ženy. Bohužiaľ, veľkým problémom je nedostatok historicky podloženej faktografie o jej osobe. Kandidát blahorečenia sa musí vyznačovať vysokým stupňom božských čností viery, nádeje a lásky. Toto v prípade Žofie Bošňákovej zatiaľ nemožno historicky dokázať. Možno len dúfať, že vedecký výskum v budúcnosti prinesie fakty, ktoré budú dostatočným podkladom pre jej beatifikáciu. Túto problematiku má za úlohu skúmať odborná komisia ustanovená otcom kardinálom, ktorá mala svoje prvé zasadanie 2. mája 1998 v Tepličke nad Váhom.
Napriek tomu, že Žofiu nemôžme uctievať na našich oltároch, predsa – pre jej obetavý a zbožný život v rodine a pre svoju veľkú starostlivosť o blížnych – môže byť žiarivým vzorom pre život v našich rodinách.

 

Zdroj: Martin Bošanský