Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 18. Január 2018

Dnes má meniny
Bohdana
Zajtra má meniny
Drahomíra
Počasie

Zámer nájmu nebytového priestoru v Dome služieb

Obec Teplička nad Váhom

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NRSR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje

zámer nájmu nebytového priestoru v Dome služieb z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

nájom nebytových priestorov MDDr. Anne Ďurmekovej, ktoré sa nachádzajú na 1. poschodí Domu služieb so súp. č. 620/80m na parc. č. 256/2, zapísanom na LV č. 1 ako zastavaná plocha o výmere 252 m2 katastrálne územie Teplička nad Váhom.

celé znenie zámeru v prílohe