Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 18. Január 2018

Dnes má meniny
Bohdana
Zajtra má meniny
Drahomíra
Počasie

Návšteva otca biskupa Žilinskej diecézy Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. so sprievodom v obci Teplička nad Váhom pri príležitosti kanonickej vizitácie farnosti Teplička nad Váhom dňa 23. mája 2017.

Navsteva otca biskupa_24

Otec biskup, Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. je prvým diecéznym biskupom Žilinskej diecézy, ktorý navštívil našu obec pri príležitosti kanonickej vizitácie. 

Otca biskupa sprevádzal jeho tajomník Michal Laššo a správca farnosti Teplička nad Váhom Vdp. Pavol Špita. Z farského úradu sa po spoločnej modlitbe a súkromnom rozhovore s pánom farárom presunuli na obecný úrad, kde ich privítal starosta obce Ing. Viliam Mrázik spolu s ostatnými členmi vedenia. Po stretnutí sa aj so zamestnancami úradu, otec biskup, ktorého sprevádzal starosta obce, sa spoločne potom presunuli do základných škôl. Žiaci pripravili pre otca biskupa krátke pásmo piesní a básní. Atmosféru oživili tóny harmoniky a klavíra v podaní nadaných žiakov obce.

Po krátkej besede s nimi a zodpovedaní zvedavých otázok, udelil otec biskup požehnanie žiakom obidvoch škôl. Zaujala ho moderná školská jedáleň s kuchyňou, ktorú obec len nedávno odovzdala žiakom a pedagógom. V materskej škole ho detičky privítali chlebom a soľou. Zaspievali mu tiež pesničky. Pani zástupkyňa previedla otca biskupa zrekonštruovanými triedami materskej školy. Pri svojej návšteve nezabudol ani na tých najmenších. Nasledovala návšteva v Materskom centre Rybička. Prezrel si tiež priestory Pastoračného centra Dr. Karola Kmeťku a potom sa otec biskup presunul do Obecného domu. Tu si pozrel aj obecnú knižnicu. O 13:30 hod. zasadalo Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom, na ktoré bol otec biskup pozvaný. Po srdečnom privítaní starostom obce, svojim krátkym príhovorom zdôraznil význam poslania zástupcov občanov. V popoludňajších hodinách navštívil zariadenie pre seniorov a denný stacionár Domov pokoja Žofie Bosniakovej, kde klientom tohto zariadenia – starým a chorým udelil požehnanie a sväté prijímanie. Na svojej ceste za chorými a starými navštívil aj dom Magdalény Halvoňovej a jej rodiny. Tiež prijali sväté prijímanie a požehnanie od otca biskupa.

Krátke zastavenie otec biskup mal aj v severozápadnej veži renesančného kaštieľa, kde mu bola predstavená história i činnosť občianskeho združenia Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom zameraná na obnovu a postupnú záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Jeho ďalšie kroky viedli do obce Mojš, patriacej do farnosti Teplička nad Váhom. Aj tu navštívil chorých a starých – návšteva babičky, ktorá sa dožíva 100 rokov a podal jej sväté prijímanie. S veriacimi tu strávil čas pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.

Veriaci Tepličky ho už o 17:00 hod. čakali v Kostole sv. Martina, kde sa konala svätá omša. Na sv. omši odzneli nádherné piesne v podaní detského speváckeho zboru Teplické sláviky a miešaného zboru sv. Martina. Po skončení sv. omše nasledovala v kostole ešte diskusia. 

Počas celodennej návštevy vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. Otec biskup pozdravil všetkých našich farníkov aj tých, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutia s ním, najmä našich chorých a s prosbou o modlitbu za neho a za celú našu diecézu.

Text: Ing. Beáta Kasajová

Foto: archív OcÚ