Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Piatok, 19. Január 2018

Dnes má meniny
Drahomíra
Zajtra má meniny
Dalibor
Počasie

Pokyny k separovanému zberu

Separovaný zber v Tepličke nad Váhom.

1. Separovaný zber PET fľaše a plastové obaly zo saponátov, destilovanej vody, rastlinných olejov, potravín a pod.,označené HD-PE, PE-HD,PE, PP,PET – (nie tégliky z jogurtov,masiel, nie mikroténové vrecka či tašky) v igelitových vreciach modrých sa bezplatne vyváža 1.utorok v mesiaci- občania pripravia priamo pred svojim domom podľa §5 odst.3 VZN č.1/2006

2. Separovaný zber skla v igelitových vreciach čiernych sa bezplatne vyváža 2.utorok v mesiaci -občania pripravia priamo pred svojim domom podľa podľa §5 odst.3 VZN č.1/2006

3. Separovaný zber odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov –obaly TetraPack z mlieka,džúsov a vína-vypláchnuté a rozrezané vystreté v igelitových taškách zanesú do Základných škôl v Tepličke nad Váhom školopovinné deti počas školského roka.

4. Pneumatiky, elektronika, žiarivky, veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,spotrebná elektronika, svetelné zdroje-žiarivky a žiarovky, elektrické a elektronické hračky,nástroje- zariadenia pre ktorých prevádzku bolo potrebné napájanie na batérie alebo el.energiu-lampy, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov),prístroje na monitorovanie a kontrolu,predajné automaty.

Miesto zberu: zber pneumatík a elektroniky v horeuvedenom členení minim.2x do roka občania pripravia priamo pred svojim domom v termínoch 15.3.2008 a 13.9.2008.

5. Použitý olej z varenia – nie motorový olej bude ekologicky spracovaný pri výrobe bionafty.Obča-

nia zbierajú potravinársky olej do nádoby- 3litr.vedierka, ktoré obec bezplatne poskytne každej domácnosti. Zberná cisterna je celoročne k dispozícii v pracovných hodinách Obecného úradu.

Odber sa uskutoční tiež 2x do roka pri zbere pneumatík a elektoniky.Občania pripravia uzavreté vedierka priamo pred svojim domom 15.3.2008 a 13.9.2008.

6. Separovaný zber kovových obalov:

HLINÍKOVÉ: viečka z mliečnych výrobkov (jogurtov, termixov, rybích šalátov, syrov,rastlinných masiel),hliníkové fólie (z tukov, masla, obaly zo syra, polievok, zmrzliny, mrazených krémov, hotových mrazených jedál, vnútorné obaly liekov, kelímky z čajových sviečok, alobal), fólie od pochutín

( obaly z cukríkov, žuvačiek, keksov, čokolády, arašídov, lupienkov, kávy, čaju...), hliníkové misky od potravín,mäkké obaly z paštét, misky na grilovanie, hliníkové príbory, hrnce, riad a náradie, plechovky od nápojov ( pivo, nealko), hliníkové skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, cigaretové vnútorné obaly, hliníkové kozmetické výrobky ( sprejové nádobky, tuby).

ŽELEZNÉ: konzervy z polotovarov.

Odber sa uskutoční minimálne 2 x do roka 15.3.2008 a 13.9.2008 pri zbere pneumatík a elektoniky . Zvlášť hliníkové a zvlášť železné obaly občania pripravia stlačené vo vreciach alebo taškách priamo pred svojim domom, alebo odovzdajú v Zberných surovinách na Poľnohospodárskej ulici v Tepličke nad Váhom.

7. Použité batérie (monočlánky) a akumulátory (autobatérie) - zberný kontajner je celoročne k dispozícii pri budove Obecného úradu.

Odber sa uskutoční tiež 15.3.2008 a 13.9.2008 pri zbere pneumatík a elektroniky .

8. Domáce kompostovanie biologických odpadov zo záhrad a zelene z pozemkov , ak sú súčasťou komunálnych odpadov (pokosená tráva, konáre po orezávke stromov , kríkov, lístie, piliny, seno)- občania kompostujú na svojich pozemkoch podľa Časti III, § 5 odst.4 VZN č.1/2006.

9. Stavebný odpad a drobný stavebný odpad ( z prestavby, rekonštrukcie a výstavby) - odvoz a zneškodnenie stavebného a drobného stavebného odpadu je povinný občan zabezpečiť na vlastné náklady na skládke T+T v Považskom Chlmci.

10.Odvoz a zneškodnenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu bude obec zabezpečovať 2 x ročne veľkokapacitnými kontajnermi. Kontajnery budú umiestnené v priebehu mesiaca marca-apríla a septembra-októbra na miestach určených v §9 VZN č.1/2006 prípadne podľa potreby.