Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Streda, 17. Január 2018

Dnes má meniny
Nataša
Zajtra má meniny
Bohdana
Počasie

120 rokov organizovaného boja s následkami živelných pohrôm

Dĺžka ľudského života v našom priestore a čase atakuje hranicu 100 rokov a snaha je život stále predlžovať.
Tá naša, asi najstaršia občianska organizácia na území obce Teplička nad Váhom tento rok oslavuje 120 rokov od svojho vzniku, čo presahuje existenciu ľudskej generácie. Pri tejto príležitosti chceme spomenúť históriu tohto dobrovoľného spolku, priblížiť jeho súčasnosť, prínos pre spoločnosť ako i pohľad do budúcnosti.


Jeho vznik asi najviac ovplyvnila skutočnosť potreby ochrániť majetok pri vyčíňaní živlov, najmä ohňa a veľkej vody. V druhej polovici 19. storočia nielen pospolití ľudia, ale i predstavitelia vládnej moci čoraz viac si uvedomovali potrebu organizovanej pomoci pri likvidácii následkov živlov, najmä požiarov a veľkej vody, ktoré ničili nielen majetok, ale ohrozovali i ľudské životy.
Na základe vládneho nariadenia ministerstva vnútra č. 3365 B. M. zo dňa 17. 06. 1869 o zriaďovaní hasičských zborov, vtedajší richtár obce Jozef Bolo st. na obecnej schôdzi zdôraznil potrebu založenia hasičského zboru v obci Teplička nad Váhom.
Už na jar r.1891 začalo 35 – 40 mužov za veľkého nadšenia a morálnej podpory ostatných občanov, cvičiť v narábaní s hadicami a ručnou striekačkou, ktorú zboru darovala manželka grófa Sinaya, veľká obdivovateľka a mecénáška hasičov. Taktiež dala zhotoviť 30 „čák“ prílb, z ktorých sa väčšina dodnes zachovala.
V priebehu troch rokov sa vystriedalo viac mužov i veliteľov pri nácviku, čo v r. 1893 viedlo ku kodifikovaniu zásad organizácie v stanovách Dobrovoľného hasičského zboru.
Počas 120tich rokov trvania organizácie boli obdobia nadšenia i sklamania, tak ako v každej ľudskej činnosti. Naplnenie myšlienky hesla „ Bohu na slávu, blížnemu k pomoci“ je umocnená snahou pokračovateľov byť osožnou organizáciou po každej stránke.
Okrem toho, že DHZ likvidoval následky živlov a je i tvorcom nových hodnôt, výsadba lesov, čistenie otvorených studní, stavba márnice, úprava priestorov skladu a zasa dačky.
V spolupráci s MOČK organizované námetové cvičenia, účasť v súťažiach orga nizovaných orgánmi DHZ, spoločenské po dujatia – zábavy, divadlá, účasť na cirkevných slávnostiach.
Organizácia pracuje už v piatom spoločenskom zriadení, ktoré nie vždy boli tolerantné k určitým aktivitám zboru. Boli pokusy aj o likvidáciu historických uniforiem.
Dá sa po vedať, že prosba „Bože, pomôž naším snahám“ do dnešných dní sa naplnila a len treba, čo najskôr na zlé zabudnúť, neprajníkom ich pochybenie odpustiť. Treba spomenúť, že bolo aj dosť podporovateľov, jednotlivcov, organizácii i v miestnej správe.
Dnešná hektická doba s veľkou možnosťou naplnenia záujmov nevedie veľa mladých, najmä chlapcov do našich radov, čo je príčinou vysokého vekového priemeru členov – 47 rokov.
Potreba takejto organizácie v obci je stále aktuálna, i keď blízkosť verejného hasičského zboru v Žiline nás posúva pri zásahu (mobilita, rýchlosť) do inej polohy v likvidácii požiarov, viac úlohami pri lesných požiaroch, konečnej likvidácii a strážení požiariska, povodniach a prevencii.
Skutočnosť 120 rokov od založenia zboru chceme pripomenúť trocha slávnostnejšie. Za výdatnej pomoci vedenia obecného úradu rekonštruujeme priestory zbrojnice, aby do dňa osláv, ktoré plánujeme 17. 07. 2010 boli účelne obnovené na uskladnenie výzbroje, výstroje, pre uloženie historických artefaktov DHZ v Tepličke nad Váhom a zároveň sa vytvoril dôstojný priestor zasadačky.
Slávnosť začne v dopoludňajších hodinách sv. omšou v kostole sv. Martina, za účasti našich a pozvaných zástupcov hasičských zborov z okolia. Po jej skončení bude na Námestí sv. Floriána uvítanie účastníkov osláv, stručné zhodnotenie 120 ročnej činnosti DHZ v Tepličke nad Váhom a príhovor hostí. Počas sprievodu a v prestávkach medzi jednotlivými časťami programu bude účinkovať dychová hudba Stráňavka. Poobede začne program s ukážkou likvidácie požiaru a bude pokračovať vystúpením viacerých hudobnospeváckych a tanečných skupín. Počas celého dňa bude výstava historickej a súčasnej požiarnej techniky, poobede pribudne pre deti vhodná zábavná atrakcia. Večerné posedenie všetkým účastníkom osláv spríjemní hudobná skupina Kortina, ktorá zahrá do tanca i na počúvanie.

Veríme, že sa nám podarí, aj za ochotnej pomoci priaznivcov pripraviť dôstojnú oslavu tohto jubilea.Zároveň nech je to povzbudenie pre súčasnú i nasledujúcu generáciu DHZ.
Pripravil: Jozef Milec