Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Streda, 17. Január 2018

Dnes má meniny
Nataša
Zajtra má meniny
Bohdana
Počasie
feed-image

Zmluvy

Číslo zmluvy Názov zmluvy
8013051212 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Pripojiť odberné plynové zariadenie k distribučnej sieti.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Ing. Soňa Ondrejkovičová, senior pre pripájanie do distribučnej siete

 

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
27122012 Zmluva o dodávke stravy
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
Obed - 2,80 €, večera - 2,25 €.
Dovážať teplé obedy a večere pre Domov pokoja Žofie Bosniakovej.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
Unistav Teplička, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36418633

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

 

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
1 110,00 € bez DPH
Audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu konsolidovanej výročnej správy, overenie.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 36259560

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Ing. Terézia Urbanová, konateľ spoločnosti

 

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
01122012 Zmluva o nájme pozemku
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
166,00 €
Nájom pozemku za účelom postavenia a prevádzkovania reklamného billboardu.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00650552

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Ing. Anna Hudeková, konateľ spoločnosti

 

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
9905447910 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Pripojenie vysokorýchlostného internetu.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Hadová Darina, predajca

 

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
12/12/2012 Zámenná zmluva
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Zámena pozemkov
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
Miroslav Markuš, 013 01 Teplička nad Váhom, Emília Markušová, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Miroslav Markuš

Emília Markušová

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 01.05. 2007
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Predĺženie doby nájmu do 31.12. 2013.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
Gabriela Drábiková, Potočná 66/47, 013 02 Nededza, IČO: 41999665

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Gabriela Drábiková, nájomca

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
28/11/2012 Zmluva o výpožičke
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Merač rýchlosti vozidiel BX-1 SPOMAĽ so štatistikou - 2 ks.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
BELLIMPEX s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo, IČO: 36705390

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
28/11/2012 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
25,00 €/m²
Kúpa novovytvorenej parcely o výmere 179 m².
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Medvedíková Melánia, Kapustová Anna, Šupolíková Janka, Poljaková Elena, Hudecová Eva, Valjašek Vladimír, Ing., Lalinská Valéria, Mrázik Stanislav, predávajúci

 

 


 
Číslo zmluvy Názov zmluvy
27/11/2012 Zmluva o poskytovaní služieb
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
Komunálny odpad=65,24 €/tona, separovaný zber=1,00 €/tona
Zabezpečiť zber a prepravu komunálneho odpadu a separovaného zberu a služby s tým spojené.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Oslobodenia 183, 013 05 Belá, IČO:37804880

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491

PhDr. Peter Vajda, predseda Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina

Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva, Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva