Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Nedeľa, 25. Jún 2017

Dnes má meniny
Tadeáš
Zajtra má meniny
Adriána
Počasie
feed-image

Školská jedáleň

Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 50645935
DIČ: 2120409027

Riaditeľka: Barbora Sládková

telefón: 041/59 82 250
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vnútorný predpis č.1/2017

Vnútorný predpis č.1/2017
Školskej jedálne, Školská 491/18A 013 01 Teplička nad Váhom
Pokyn k úhradám a vyúčtovaní stravného v Školskej jedálni,
Školská 491/18A 013 01 Teplička nad Váhom

I.Úvodné ustanovenia
Táto vnútorná smernica upravuje podmienky a postup pri úhradách a vyúčtovaní stravného v školskej jedálni.

II. Úhrada nákladov
1. Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 15.-tého do 25.-tého dňa v mesiaci a to:

a) formou poštového peňažného poukazu
b) bankovým prevodom

Potvrdenie o zaplatení strave treba odovzdať v ŠJ najneskôr posledný deň v mesiaci. Ak platí rodič stravu priamo zo svojho účtu uvádza meno žiaka – stravníka (nie rodiča) a variabilný symbol z poštovej poukážky.

2. Ak rodič v stanovenom termíne a ani po výzve nezaplatí úhradu nákladov na stravovanie, jeho dieťa bude vylúčené zo stravovania v školskej jedálni.

3. Stravník (rodič) , ktorý hradí stravu zo svojho účtu, preplatok sa mu vráti priamo na účet, z ktorého hradil stravné, po ukončení stravovania sa v školskej jedálni. Stravník (rodič) je povinný nahlásiť v školskej jedálni, že sa nebude stravovať odo dňa..., telefonicky.

4. Stravník (rodič), ktorý hradí stravu poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, musí si písomne požiadať o vrátenie preplatku, kde poskytne číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený. Žiadosť o vrátenie preplatku je zverejnená na internetovej stránke školskej jedálne.

5. Ak stravník (rodič) nepožiadal o vrátenie preplatku písomne, ani neposkytol číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený a ani iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia preplatku, školská jedáleň bude postupovať podľa ustanovenia §107 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia preplatku premlčí za tri roky.

6. Po uplynutí trojročnej premlčacej doby si môže škola tieto preplatky stravného použiť na prevádzkové účely ( prednostne na prevádzkové potreby školskej jedálne)

III. Záverečné ustanovenia
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017

 

Voľné pracovné miesto

Vyhlasovateľ:
Školská jedáleň, Školská 491/18A, Teplička nad Váhom

Pracovná pozícia:
Kuchár/kuchárka.

Čítať celý článok...

 

Žiadosť o vrátenie preplatku stravného

 

Prihláška na stravovanie dospelých stravníkov

Oznamujeme záujemcom o odoberanie stravy zo školskej jedálne v Tepličke nad Váhom, že si môžu stravu prihlásiť v školskej jedálni na tel.čísle 041/5982250 v čase úradných hodín.

Potrebné je vyplniť a podpísať PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE (priložená na konci článku).
Stravu je možné odoberať od 06.03.2017.

Stravu je možné konzumovať priamo v školskej jedálni v čase od 10:45 do 11:15, alebo osobný odber do obedára v stanovenom čase.

 

Odhlasovanie stravy prostredníctvom internetu

Vážení rodičia,

Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás pripravujeme v Školskej jedálni. V súčasnosti sme zriadili pre stravníkov možnosť odhlasovať stravu prostredníctvom internetu.

Pre registráciu stravníkov a pre odhlasovanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Čítať celý článok...