Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 18. Január 2018

Dnes má meniny
Bohdana
Zajtra má meniny
Drahomíra
Počasie
Up

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

 

VZN č. 6/2017 - Novela - o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Teplička nad Váhom
VZN č. 5/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom
VZN č. 4/2017 o záväznej časti ÚPN-O
VZN č. 3/2017 o odpadoch na území obce Teplička nad Váhom
VZN č. 2/2017 o podmienkach držania psov
VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Teplička nad Váhom
VZN č. 10/2016 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Teplička nad Váhom
vzn_10_2016.pdf (160.14 kB)
VZN č. 9/2016 Trhový poriadok obce Teplička nad Váhom
VZN č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Teplička nad Váhom
VZN č. 6/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom
VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby na území obce Teplička nad Váhom
VZN č. 3/2016 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Teplička nad Váhom
VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
vzn_4_2015.pdf (232.79 kB)


VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
vzn_5_2015.pdf (281.78 kB)


VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_6_2015.pdf (449.16 kB)


VZN č. 7/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov a dennom stacionári
vzn_7_2015.pdf (377.23 kB)


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce


VZN č. 3/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku na území obce
vzn_3_2015.pdf (429.06 kB)


Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
VZN č. 1/2015 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Teplička nad Váhom
vzn_1_2015_1.pdf (162.36 kB)
Položiek na stránku 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 2
Powered by Phoca Download