Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Sobota, 25. November 2017

Dnes má meniny
Katarína
Zajtra má meniny
Kornel
Počasie
Up

Zmluvy

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018
Číslo zmluvy Názov zmluvy
  Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Záväzok predávajúceho dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu "Školské ovocie" pre školský rok 2017/2018 viď. Čl. VI. zmluvy
Zmluvné strany
Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 37813269
Lunys, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad,
IČO: 36472549
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
doxx.pdf (225.43 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
  Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov Dodávateľa pre zamestnancov Klienta. viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
DOXX - Sravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356. 010 01  Žilina,
IČO: 36391000
Kúpno-predajná zmluva
Číslo zmluvy Názov zmluvy
  Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Predaj nadbytočného hmotného majetku 43,00 EUR
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00614505
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 6/2017
062017 dpzb.pdf (65.35 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
6/2017 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Zabezpečenie a poskytovanie stravy pre klientov Domova pokoja Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom, ako aj podmienky, za ktorých bude strava poskytovaná viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00648264
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 5/2017
052017 zssms.pdf (65.35 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
5/2017 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Poskytovanie stravovacích služieb - príprava a výdaj stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Základná škola s materskou školou, Školská 490, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 37813269
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 4/2017
042017 zszb.pdf (65.35 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
4/2017 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Poskytovanie stravovacích služieb - príprava a výdaj stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ Žofie Bosniakovej viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00614505
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 4/2017
042017 zszb.pdf (65.35 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
4/2017 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Poskytovanie stravovacích služieb - príprava a výdaj stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ Žofie Bosniakovej viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00614505
Zmluva o nájme súboru nebytových priestorov č. 69/2017
zmluva o najme.pdf (289.92 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
69/2017 Zmluva o nájme súboru nebytových priestorov
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Prenájom súboru nebytových priestorov - stavba, súp. č. 491,. postavená na CKN parcele č. 908/14 - Školská kuchyňa s jedálňou (podrobnosti viď. Predmet nájmu) 1,00 EUR/1 kalendárny rok
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00648264
Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazené výrobky
bidfood2.pdf (3.63 MB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
  Kúpna zmluva na dodávku tovaru
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar (podrobnosti viď. detail zmluvy) 5 999,30 EUR s DPH
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 34152199
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 3/2017
032017 dpzb.pdf (1.62 MB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
3/2017 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Zabezpečenie a poskytovanie stravy pre klientov Domova pokoja Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom, ako aj podmienky, za ktorých bude strava poskytovaná viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Obec Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 00648264
Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazené výrobky
bidfood.pdf (291.63 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
  Kúpna zmluva na dodávku tovaru
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Dodávka potravín podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 (viď. detail zmluvy) 3 877,40 EUR s DPH
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 34152199
Kúpna zmluva na dodávku tovaru - potraviny č. 11/2017
Číslo zmluvy Názov zmluvy
11/2017 Kúpna zmluva na dodávku tovaru
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Potraviny do 5 000,00 EUR s DPH
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov,
IČO: 35760532
Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky
Číslo zmluvy Názov zmluvy
50645935 Zamestnávateľská zmluva
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojich zamestnancov (podrobnosti viď. detail zmluvy, článok 1) viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 36291111
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Číslo zmluvy Názov zmluvy
2029677582
9914539813
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy

Verejná telefónna služba - Biznis linka L,
Magio internet - Magio Internet XL - VDSL

viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469
Zamestnávateľská zmluva
Číslo zmluvy Názov zmluvy
50645935/ZA1352 Zamestnávateľská zmluva
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov. (podrobnosti viď. detail zmluvy, článok 1) viď. detail zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava,
IČO: 35976853
Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazené výrobky č. 04/2017
042017 sniezik.pdf (338.50 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
04/2017 Kúpna zmluva na dodávku tovaru
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Dodávka potravín podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 (viď. detail zmluvy) 5 394,48 EUR s DPH
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Sniežik s.r.o., Čab 269, 951 24 Čab,
IČO: 44211481
Kúpna zmluva na dodávku tovaru - sirupy, sušené nápoje, ochut. prášky do mlieka a pod. č. 08/2017
082017 agfoods.pdf (242.50 kB)
Číslo zmluvy Názov zmluvy
08/2017 Kúpna zmluva na dodávku tovaru
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Sirupy, sušené nápoje, ochut. prášky do mlieka a pod. do 5 000,00 EUR s DPH
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
AGFOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok,
IČO: 34144579
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet č. 9914539813
Číslo zmluvy Názov zmluvy
9914539813 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Prevod - zmena v osobe účastníka -
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP č. 2029677582
Číslo zmluvy Názov zmluvy
2029677582 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Prevod - zmena v osobe účastníka -
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469
Kúpna zmluva - Mlieko a mliečne výrobky v rámci projektu Európsky školský mliečny program
Číslo zmluvy Názov zmluvy
50874/2017 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §409 a následne Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy
Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu Európsky školský mliečny program. Množstvo tovaru bude spresnené podľa jednotlivých objenávok a uvedené v dodacom liste. viď. Ceny a platobné podmienky v detaile zmluvy
Zmluvné strany
Školská jedáleň, Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 50645935
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok,
IČO: 31654363
Položiek na stránku 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 2
Powered by Phoca Download