Obecné slávnosti 2017

Obecne slavnosti 2017_11 

Výnimočnú udalosť roka, 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Teplička nad Váhom, občania oslávili 18. až 20. augusta 2017 na Obecných slávnostiach. Program tohtoročných slávností, ktorý sa prelínal na viacerých miestach v obci, začal v piatok už v skorých popoludňajších hodinách slávnostným aktom podpísania partnerskej dohody medzi obcou Teplička nad Váhom a mestom Moravský Beroun.

 

 

Dohodu podpísali Zdenka Szukalská, starostka mesta Moravský Beroun a Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom. Obe strany sa zaviazali upevňovať partnerské vzťahy a vytvárať podmienky v oblasti kultúry, športu a vzdelávania, podporovať myšlienky vzájomného súžitia medzi obidvoma obcami. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, wójt gminy Pawlowice Franciszek Dziendziel, primátor mesta Šurany Marek Oremus, starosta obce Strečno Dušan Štadáni a starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč.

Hudobný večer v piatok o 18. hodine na námestí otvorila kapela Retro svojimi nestarnúcimi evergreenmi.  Krátko po ich úvodných skladbách slávnosti otvoril starosta obce Viliam Mrázik spolu s miestnym duchovným Pavlom Špitom a hosťami z partnerských miest. Na pódiu potom vystúpila kapela V8Band, ktorú vystriedal Pavol Verčík so svojou skupinou Zlesapočujem. Hudobnú šnúru potiahla až do neskorých nočných hodín skupina Queenshow - Projekt 36 vystúpením famózneho Jančiho Kukana a skupiny Tuzex party. Aj komorný koncert v severozápadnej veži  kaštieľa umocnil dielami hudobného baroka začiatok piatkového večera.

Ešte v piatok na Záhumní postavili nadšenci stredovekého života stanový tábor i dobovú kuchyňu, a tak už od skorého sobotňajšieho rána sa pripravovali skupiny historických bojovníkov na šermiarske vystúpenia, bitky, rytierske turnaje na koňoch v typických oblečeniach zo stredoveku. Vyše osemdesiat účinkujúcich v dobových kostýmoch sa neskôr predstavilo aj v historickom sprievode o 13. hodine, ktorý od Kostola sv. Martina prechádzal ulicami Kostolná, Železničná  a Stará cesta a končil na námestí . Skôr ako sa sprievod pohol, starosta obce Viliam Mrázik spoločne s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom a predstaviteľmi partnerských obcí  Moravský Beroun a Šurany si uctili pamiatku Žofie Bosniakovej. Za pravidelného rytmu bubnov sa tiahol pestrý sprievod heroldov s vlajkami, štyrmi rytiermi na koňoch, čestnou strážou zbrojnošov, šermiarov, krásnych dám i účinkujúcich v krojoch z Liptovskej Tepličky, z Pawlowíc, aj z Tepličky nad Váhom. Do sprievodu sa pridali aj náhodní diváci a príležitostní návštevníci slávností. Na čele sprievodu ako inak viala štandarda obce, ktorú niesol člen dobrovoľného hasičského zboru v dobovej uniforme z 19. storočia, ktorému čestnú stráž držali ďalší dvaja členovia.

Na Námestí  sv. Floriána sprievod privítali fujary trombity v podaní Trombitášov Štefánikovcov z Nimnice. Po ich úvodnej znelke sa občanom i príležitostným návštevníkom prihovoril starosta obce i predseda ŽSK.

Na pódiu sa vystriedal folklórny súbor Tepličan z Liptovskej Tepličky, zo Šurian Tamburášsky súbor Jozefa Šutku, Moravskoberounská dychovka z Moravského Berouna, z Poľska sa predstavili Niezapominajki . Popoludnie ukončili tepličianskymi piesňami folklórna skupina Straník a hudobníci Terchovská muzika Pupov.

Tmavé mraky v podvečerných hodinách priniesli výdatný dážď, ktorý neodradil temperamentných Cigánskych diablov. Svojim speváckym výkonom príjemne prekvapil Tomáš Bezdeda, ktorého na pódiu sprevádzal nestor hudobnej scény Boris Lettrich. Milovníci šlágrovej muziky privítali v neskorých večerných hodinách duo Kora Band a potom DJ Patres spolu s Rekres a Deny zabávali miestne publikum.

Sprievodný program slávností ponúkol niekoľko možností. Návštevníci na Záhumní mohli vidieť hromadné historické bitky medzi udatnými bojovníkmi, šermiarske a divadelné scénky jednotlivých skupín Hector, Bludní rytieri, Argenti, Michalovský šermiarsky spolok, Klub oživenej histórie Sprisahanci, šermířsky klub Uherský Brod a Cech Terra de Selinan, či vystúpenie Sokoliarov kráľa Svätopluka. Množstvo účinkujúcich svojim výkonom splnili návštevníkom tohto nevšedného historického podujatia všetky predstavy o stredoveku, počnúc loveckým turnajom, verbovaním jednotky, rytierskymi súbojmi aj historickou kuchyňou s ochutnávkou dobových špecialít.

A aby si to deti a dospelí mohli naozaj užiť, vozili sa vláčikom, ktorý pravidelne premával z námestia na Záhumnie až po Prosniská, kde bola pripravená „Benátska noc“ – splavovanie po toku Teplička.

Na námestí nechýbali nafukovacie atrakcie, ukážky zlaňovania, či ukážky poskytovania prvej pomoci. Azda najviac pozornosti  ľudí pútali dve výstavy inštalované v priestoroch Obecného domu. Výstava ľudovej tvorivosti našich starých materí predstavila návštevníkom zaujímavé exponáty, krosná, kolovrátka, výšivky, kroje, atď., ktoré pripravili členovia Klubu dôchodcov. Obecný úrad spolu so zamestnancami a dobrovoľníkmi pripravili jedinečnú výstavu fotografií venovanú 750. výročiu od prvej písomnej zmienky o Tepličke.  Výstava s názvom „Stretnutie s fotografiou staršou ako 100 rokov“ dokumentovala historický vzhľad najstarších dominánt obce, rozvoj obce a jeho výstavbu. Výstava ešte potrvá do konca roka 2017. V severozápadnej nárožnej veži kaštieľa upútala výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.

Sviatok Nanebovzatie Panny Márie pripadajúci na 15. august si naši farníci i pútnici pripomenuli v Kostole sv. Martina svätými omšami v sobotu i v nedeľu. V kostole vystúpili spevácke zbory: Kantáta zo Šurian i Zmiešaný zbor sv. Martina z Tepličky nad Váhom.

V nedeľu o pol druhej popoludní sa v priestoroch Športklub konalo oceňovanie významných osobností z oblasti kultúry, športu, verejnej správy. Jednotlivci i združenia si prevzali z rúk starostu obce Teplička nad Váhom cenu obce a verejné uznanie. Úprimné prejavy vďaky, dojatie na tvári ocenených sprevádzali túto výnimočnú slávnosť. Podujatie umocnili jemné tóny huslistky Kristíny Šeligovej, ako aj vystúpenie žiakov základnej školy.

Popoludní bolo pripravené na námestí vystúpenie tanečno-pohybového záujmového útvaru CVČ a detské bábkové predstavenie v podaní hercov divadla Babadlo. Námestie už bolo plné nedočkavých detských  poslucháčov, keď  približne o 15. hodine vystúpil Miro Jaroš so svojimi pesničkami. Pódiové tanečné vystúpenie predviedli v štýle country  Babky Šikulky, ktoré doplnila kapela Jána Oleša. Ich spoločné účinkovanie dalo bodku za bohatým programom Obecných slávností 2017.

Tento ročník Obecných slávností bol z pohľadu prípravy veľmi náročný. Vďaka súhre a úžasnej spolupráce zamestnancov Obecného úradu, miestnych spolkov a hlavne dobrovoľníkov sa toto jedinečné podujatie zapíše ako jedno z najlepších. Tešíme sa na Vás opäť o rok.

Kolektív Obecného úradu

Text: Beáta Kasajová

Foto: Cyril Králik