Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Streda, 17. Január 2018

Dnes má meniny
Nataša
Zajtra má meniny
Bohdana
Počasie
feed-image

Zmluvy 2013

Zmluva o dodávke stravy

Číslo zmluvy Názov zmluvy
27122013

Zmluva o dodávke stravy

Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
Obed 2,80 €, večera 2,35 €. Dovoz teplých večerí a obedov pre Domov pokoja Žofie Bosniakovej.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Dodávateľ: Unistav Teplička, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36418633

Odberateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Anton Obšivan, konateľ

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Zmluva o úhrade nákladov

Číslo zmluvy Názov zmluvy
20122013 Zmluva o úhrade nákladov
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
Preplatenie zhotovenia zmeny územného plánu obce max. do výšky 26 400,00 €.
Vypracovanie územného plánu obce tak, aby sa pozemky vo vlastníctve KIA Motors Slovakia dali využívať ako stavebné pozemky.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu
Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35876832

Odberateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Seung Jong Hong, konateľ

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Číslo zmluvy Názov zmluvy
Dodatok č. 5

Dodatok č. 5

Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Predĺženie nájmu na jeden rok.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Nájomca: Gabriela Grábiková, Potočná 66/47, 013 01 Nededza, IČO: 41999665

Prenajímateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Gabriela Drábiková, nájomca

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Kúpna zmluva

Číslo zmluvy Názov zmluvy
3 0230710

Kúpna zmluva

Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
1 650,00 € s DPH
Bioptronová lampa do Domova pokoja.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Predávajúci: ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO: 31323570

Kupujúci: Obec Teplička nad Váhom, Námestie Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., predávajúci

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Zmluva o nájme hrobového miesta

Číslo zmluvy Názov zmluvy
28112013
Zmluva o nájme hrobového miesta
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
13,28 €
Nájom jedného hrobového miesta.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Prenajímateľ: Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Nájomca: Kyselová Magdaléna, Dubová 3274/2, 010 07 Žilina

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Magdaléna Kyselová, nájomca

 

Zmluva o nájme hrobového miesta

Číslo zmluvy Názov zmluvy
28112013
Zmluva o nájme hrobového miesta
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
13,28 €
Nájom jedného hrobového miesta.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Prenajímateľ: Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Nájomca: Slosarčíková Anna, Puškinova 2188/16, 010 01 Žilina

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Anna Slosarčíková, nájomca

 

Kúpna zmluva

Číslo zmluvy Názov zmluvy
27112013

Kúpna zmluva

Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
800,00 € s DPH
Trezor.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Predávajúci: Anna Smolková, Placová 20/45, 013 01 Teplička nad Váhom

Kupujúci: Obec Teplička nad Váhom, Námestie Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Anna Smolková, predávajúci

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu

Číslo zmluvy Názov zmluvy
18112013
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry miest a obcí Slovenska
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
skúšobná doba 3 mesiace - zdarma
Sprístupnenie webového portálu za účelom poskytnutia odberu spravodajského servisu a vlastného publikovania.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Občianske združenie Tlačová agentúra miest a obcí Slovenska, Pivovarská 1, 010 01 Žilina, IČO: 36148440

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

PhDr. Boris Schubert, riaditeľ

 

Zmluva o nájme hrobového miesta

Číslo zmluvy Názov zmluvy
08112013
Zmluva o nájme hrobového miesta
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
26,56 €
Nájom dvoch hrobových miest.
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Prenajímateľ: Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Nájomca: Mrázik Jozef, Dadanova 3387/13, 010 15 Žilina

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Mrázik Jozef, nájomca

 

Darovacia zmluva

Číslo zmluvy Názov zmluvy
29102013
Darovacia zmluva
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
100 000,00 €
Poskytnutie peňažnej sumy na účely financovania projektu "Lávka pre cyklistov a peších".
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Darca: Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35876832

Obdarovaný: Obec Teplička nad Váhom, Námestie Sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Kyo - Man Song, viceprezident a vedúci útvaru Administratíva

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce