Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Streda, 17. Január 2018

Dnes má meniny
Nataša
Zajtra má meniny
Bohdana
Počasie
feed-image

Zmluvy 2014

Zmluva o dielo č. 30122014

Číslo zmluvy Názov zmluvy
30122014
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
13,00 Eur za jeden posudok
"Posúdenie odkázanosti"
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Zhotoviteľ:MUDr. Juraj Kováčik, A. Bernoláka 22, 010 01 Žilina

 

Ing. Viliam Mrázik, starosta

MUDr. Juraj Kováčik

 

 

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy Názov zmluvy
Z1/2014/183/03
Zmluva o dielo č. Z1/2014/183/03
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
32 270,53 Eur s DPH
"Obnova povrchu vozoviek, Teplička nad Váhom"
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. "v reštrukturalizácií", Drieňova 27, 826 56  Bratislava, IČO:31333320

 

Ing. Viliam Mrázik, starosta

 

Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva

Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ Závodu Žilina

 

 

Zmluva o postúpení

Číslo zmluvy Názov zmluvy

Zmluva o postúpení práv a povinností
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Postúpenie práv a povinností
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Postupujúci: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Preberajúci:VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská č. 2, P.O.BOX 45, 842 04  Bratislava,IČO:36396338

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

Ing. Ladislav Lazár, gen. riaditeľ štátneho podniku

 

 

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy Názov zmluvy
40/2014
Zmluva o dielo č.: 40/2014
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
27 964,79 Eur s DPH
Verejný vodovod Zámostie
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Zhotoviteľ: HYDROEKOL DOLNÝ KUBÍN spol. s r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01  Vyšný Kubín, IČO:36396338

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

Ing. Martin Hrnčiar, konateľ spoločnosti

 

 

Zmluva o nájme hrobového miesta

Číslo zmluvy Názov zmluvy
04122014 Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Nájom dvoch hrobových miest
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Nájomca: Anton Sňahničan, Teplička nad Váhom

Prenajímateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Anton Sňahničan, nájomca

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Kúpna zmluva

Číslo zmluvy Názov zmluvy
03122014 Kúpna zmluva
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
40 560,- Eur s DPH
Nehnuteľnosť /viď zmluva/
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Predávajúci: Miroslav Janás, Teplička nad Váhom; Jozef Janás, Teplička nad Váhom; Božena Janásová, Teplička nad Váhom

Kupujúci: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01  Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Miroslav Janás, Jozef Janás, Božena Janásová

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy Názov zmluvy
Z1/2014/174
Zmluva o dielo č.: Z1/2014/174/03
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
27 623,58 Eur s DPH
"Rekonštrukcia odvodnenia miestnej komunikácie Na močiar, Teplička nad Váhom"
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. "v reštrukturalizácií", Drieňová 27, 826 56  Bratislava, IČO: 31333320

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ Závodu Žilina

 

 

Zmluva o nájme hrobového miesta

Číslo zmluvy Názov zmluvy
01122014 Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy

Nájom troch hrobových miest
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Nájomca: Dalibor Štefanatný, Teplička nad Váhom

Prenajímateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Dalibor Štefanatný, nájomca

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

 

 

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy Názov zmluvy
32014139
Zmluva o dielo č.: 32014139
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
2 672,54 Eur s DPH
Výroba, dodávka a montáž okenných výplní
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Zhotoviteľ: Makrowin, s.r.o., Areál PPS 1761, 962 12 Detva, IČO: 36025151

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

Ing. Dušan Majer, konateľ

 

 

Dodatok č. 1

Číslo zmluvy Názov zmluvy
2014/02/5
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2014/02/5
Hodnota predmetu zmluvy Predmet zmluvy
"Regulácia Dedinského potoka, Teplička nad Váhom"
Identifikačné údaje zmluvných strán Identifikačné údaje osôb, ktoré podpísali zmluvu

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

Zhotoviteľ:HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01  Žilina, IČO: 31606296

Ing. Viliam Mrázik, starosta obce

 

Ing. Milan Hanuliak, konateľ