Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 18. Január 2018

Dnes má meniny
Bohdana
Zajtra má meniny
Drahomíra
Počasie
feed-image

Cintorín

Cenník služieb

Prevádzku verejného pohrebiska upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Teplička nad Váhom číslo 5/2013 zo dňa 11. 12. 2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku.

Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne počas celého roka.

Cenník služieb

▪ prenájom miesta na 5 rokov – jeden hrob      13,28 €

▪ prenájom miesta na 5 rokov – dvojhrob         26,56 €

▪ prenájom miesta na 5 rokov – trojhrob         39,84 €

▪ prenájom miesta na 5 rokov – štvorhrob       53,12 €

▪ prenájom miesta na 5 rokov – detský hrob      4,98 €

▪ za poskytnutie služieb v dome smútku – uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení - za každý aj začatý deň 2,32 €

 

Poplatky za hrobové miesta na rok 2017 (naposledy platené v roku 2012) je potrebné uhradiť do 31.12.2017 do pokladne Obecného úradu v Tepličke nad Váhom.

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že po uplynutí 10 rokov od poslednej úhrady má správca pohrebiska právo hrobové miesto poskytnúť do ďalšieho užívania inému nájomcovi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa prišli informovať o úhrade poplatku za hrobové miesta.

 

Vyhľadávanie zosnulých

Informácie o zosnulých získate tu, v sekcii "Vyhľadanie zosnulých."