Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Štvrtok, 23. November 2017

Dnes má meniny
Klement
Zajtra má meniny
Emília
Počasie
Up

Stavebný úrad

Upozornenie - SPP
plagat spp.pdf (907.61 kB)

Upozornenie pre stavebníkov

Stavebník, ktorý žiada o vydanie stavebných, búracích, rozkopávkových či iných povolení/rozhodnutí, prípadne ohlasujúcich uskutočnenie drobnej stavby, je povinný predložiť písomné stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., z ktorého bude vyplývať, že voči uskutočneniu činností nemá námietky. Bližšie informácie sú uvedené nižšie.

Brožúra - SPP
brozura spp.pdf (560.10 kB)
Správne poplatky - stavebný úrad
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Výrub stromov v lokalite Sihoť
Výrub stromov v lokalite Sihoť - informácie 
Štátna ochrana prírody a krajiny SR
Štátna ochrana prírody a krajiny SR
Bývalý URBÁR, pozemkové spoločenstvo
Bývalý URBÁR, pozemkové spoločenstvo
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
Žiadosť o rozkopové povolenie miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia
Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
Položiek na stránku 
Powered by Phoca Download